5 Sentidos para Innovar

 
Tecnópole deseñou unha dinámica de encontro empresarial para promover a cultura da innovación aberta: “5 SENTIDOS PARA INNOVAR” que recibiu o apoio da FECYT (Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía)
 
A súa fortaleza e oportunidade radica en promover a cooperación, a interrelación e a confianza entre as empresas co obxectivo concreto de aliñar recursos, favorecer a innovación aberta, fomentar a creación de proxectos en cooperación, promover fluxos de coñecemento, facilitar o desenvolvemento de redes, e introducir unha actitude positiva para afrontar a necesidade de cambio.