Agrobiotech Innovación

O Programa Centro de Excelencia para o impulso do crecemento sustentable da peme innovadora galega - "AgroBiotech Innovación" - é unha iniciativa desenvolvida polo Parque Tecnolóxico de Galicia, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), que aspira a incrementar o nivel de excelencia daquelas pemes innovadoras galegas dos sectores da AGROALIMENTACIÓN, a BIOMASA e a BIOTECNOLOXÍA que mostren potencial de crecemento e que estean centradas en actividades priorizadas na Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3).
 
O Programa persegue impulsar o despegue das empresas participantes a través dun plan de traballo práctico, orientado principalmente a aumentar o potencial innovador das empresas participantes, favorecendo o desenvolvemento de novos produtos ou servizos innovadores, o establecemento de relacións comerciais ou facilitar a transferencia e o acceso de información entre empresas.
 
A primeira edición deste programa tivo lugar en 2015 e desenvolvéronse novas edicións en 2017 e 2019.
 
En cada edición o Programa culmina cun grande evento multitudinario (en 2019 chamado Agrobiotech Innovation Fest) no que se dan cita as empresas, a administración autonómica, os clústers, as asociacións e os centros tecnolóxicos máis relevantes nos tres sectores obxectivo, co fin de xerar sinerxías positivas de negocio e interese para todas as partes que engloba os principais actores galegos.
 
É posible consultar a información do Programa e o evento nas webs https://agrobiotech.gal/ y http://fest.agrobiotech.gal/