COPIT

Tecnópole participou, durante os anos de vida do proxecto 2009, 2010 e 2011, nun Programa de Cooperación con Parques Industriais e Tecnolóxicos denominado COPIT, unha actuación a nivel estatal para a mellora da competitividade das empresas e centros tecnolóxicos situados nestes recintos a través de fórmulas de cooperación entre eles.
 
Un total de 20 parques científicos e tecnolóxicos e 28 polígonos industriais de toda España participaron no programa COPIT, cuxo principal obxectivo foi establecer unha rede de cooperación entre as empresas e entidades radicadas nestas áreas, baseada no intercambio de necesidades e ofertas tecnolóxicas, co fin último de impulsar proxectos conxuntos entre elas.
 
Tecnópole con esta iniciativa recompilou a oferta das empresas e dos centros tecnolóxicos do parque para a elaboración dun catálogo de carácter sectorial que se difundiu entre as empresas dos polígonos industriais situados en Galicia, co fin de conseguir acordos comerciais e iniciar proxectos conxuntos. En Galicia, o programa materializouse na colaboración entre Tecnópole, que ademais de empresas achega centros tecnolóxicos, e os polígocnos de San Cibrao das Viñas (Ourense) e Sabón (Arteixo, A Coruña). Posteriormente, uniuse a esta iniciativa o Polígono de Bergondo (Bergondo, A Coruña).
 
A experiencia de Tecnópole como coordinadora do programa en Galicia viuse avalada pola súa selección como caso de éxito de 2009 e 2010 a nivel estatal - debido aos contactos e acordos establecidos entre empresas-.
 
O Programa está financiado polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio mediante fondos FEDER e nel colaboran a Asociación Española de Parques Científicos e Tecnolóxicos de España (APTE), a Coordinadora Española de Polígonos Industriais (CEPE), a Escola de Organización Industrial (EOI) e a Empresa Nacional de Innovación (ENISA).