Aberto o prazo da nova convocatoria do programa FEDER-Innterconecta, dotada con 50 millóns de euros

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O CDTI anunciou que comprometerá na nova convocatoria do programa FEDER-Innterconecta 50 millóns de euros en subvencións para financiar, durante o período 2016-2018, proxectos tecnolóxicos nos que participen consorcios empresariais e cuxos desenvolvementos se realicen en Andalucía, Canarias, Castela A Mancha, Estremadura, Galicia, Murcia, Ceuta e Melilla. O prazo de presentación xa está aberto e finalizará o 20 de xuño de 2016.

Esta convocatoria ten como obxectivo fomentar a cooperación en I+D interrexional mediante o desenvolvemento de tecnoloxías novidosas con proxección económica e comercial a nivel internacional, e que supoñan, á súa vez, un avance tecnolóxico e industrial relevante para as devanditas rexións.

As axudas que se concedan cofinanciaranse con cargo aos fondos FEDER, a través do "Programa Operativo Pluri-Rexional de Crecemento Intelixente 2014-2020" e, o resto, financiarase con cargo aos fondos propios do CDTI.

Cada consorcio participante deberá estar constituído por un mínimo de dúas empresas autónomas entre si, e un máximo de seis. Destas, polo menos unha delas ha de ser grande ou mediana e outra ha de ser peme. Ningunha das compañías, nin ningún grupo de empresas vinculadas ou asociadas, poderá superar o 70% do presuposto financiable de cada proxecto.

O presuposto mínimo establecido para cada proxecto será dun millón de euros e o máximo de 4 millóns de euros. Polo que respecta ao seu desenvolvemento, os proxectos que sexan aprobados deberán iniciarse durante este ano e terán unha duración de 2 ou 3 anos naturais.

A contía individualizada das axudas determinarase en función do custo financiable de cada proxecto e do tamaño das compañías. No caso das pequenas empresas, a subvención poderá chegar ata o 60% do presuposto total do proxecto e, nas medianas e grandes, ata o 50% e 40%, respectivamente.

As temáticas dos proxectos deberán responder a un dos oito retos da sociedade que se indican na convocatoria e que corresponden ao Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientado aos Retos da Sociedade.

As solicitudes para a obtención destas axudas cumpriranse a través da aplicación on line de solicitude de proxectos, accesible a través da sede electrónica do CDTI.

(Fonte: Innovamás)