Bo ano no hipersector das TIC en Galicia, que medra ata sumar 24.400 empregos

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento

No peor da pandemia, cando poucos sectores máis aló da distribución de alimentos poden presumir de xerar oportunidades laborais, o coñecido como hipersector do TIC -tecnoloxías da información e a comunicación- medrou en Galicia ao longo de 2020 por riba da media estatal e pechou o ano con 24.393 traballadores, tras un aumento do 0,2% fronte a 2019, segundo un informe do Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), entidade adscrita á Amtega.

Neste estudo reflíctese que o incremento do emprego concentrouse no sector TIC, que suma 19.343 traballadores e medrou en emprego un 1,9% no período 2019-2020, mentres que os 5050 empregos restantes corresponden ao sector vencellado aos contidos. A Coruña é a provincia con maior número de traballadores, pois ten case o 60% dos postos do total, mentres que o 28,1% se radican en Pontevedra.

Así mesmo, o informe tamén reflicte que dous terzos dos postos están ocupados por homes, o que evidencia unha brecha de xénero que é máis fonda no sector TIC, onde a porcentaxe de mulleres é do 30%. En contidos, a presenza feminina é maior, aínda que aínda 10 puntos por debaixo da igualdade.

As conclusións do estudo resaltan que en 2019 había 3830 empresas dedicadas a actividades directamente relacionadas co hipersector. No último ano, o número de sociedades e entidades relacionadas co mesmo aumentou un 4,5% mentres que a media estatal foi dun crecemento do 0,1%. Así, Galicia acumula un crecemento do 15% desde 2015 e mantense como a quinta comunidade en tecido empresarial TIC, só superada por Madrid, Cataluña, Andalucía e a Comunidade Valenciana.

PIB

En termos de achega á economía, o valor engadido bruto do hipersector medrou un 2,5% e representa xa o 2,8% do PIB da autonomía galega cunha facturación de 1744 millóns de euros. Desde 2015, o VEB aumentou un 20%. Ademais, a balanza comercial deixou en Galicia máis de 95 millóns de euros en exportacións no ano 2019 e importacións de case 136 millóns de euros. Neste sentido, a fabricación de equipos de telecomunicacións representa a metade do total do hipersector, con máis de 49 millóns en vendas ao exterior.

Fonte: El Correo Gallego