Industria auxiliar doutras industrias

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
As industrias de sectores tan variados como os de xeración eléctrica, aeroespacial, automobilístico, ferroviario e de electrodomésticos necesitan da máquina-ferramenta para crear os seus produtos. E as empresas españolas que secundan a estes sectores nos seus esforzos -fabricantes de máquina-ferramenta e de accesorios, compoñentes e ferramentas- son as que poñen os medios para iso.
En 2011 as exportacións dende España alcanzaron 120 países, representando máis dun 80% da cifra de negocios do sector. A industria de máquina-ferramenta española estivo a "achegar tecnoloxía e equipos de produción aos principais sectores da economía" durante máis de 65 anos", di José Ignacio Torrecilla, presidente de Advanced Manufacturing Technologies, a asociación que agrupa as empresas do sector. Iso axudou ás empresas españolas "a mellorar a súa competitividade e a do país no seu conxunto", engade.

Na actualidade, o sector da máquina-ferramenta española é o terceiro por tamaño na Unión Europea, e inclúe algunhas das empresas líderes mundiais. "A produción en aceiro -maquinaria, fundición, fresas, estampación, tornos- é unha das artes tradicionais do lugar", explica Félix Remírez, xerente comercial da empresa de máquina-ferramenta Fagor Arrasate, en referencia co tempo tradición de traballo en metais ao longo das exuberantes e verdes montañas do norte de España.

As máquinas-ferramenta poden transformar rolos ou láminas de metal en todas as formas e compoñentes necesarios para os avatares da vida moderna. Poden estirar e alongar o metal para darlle forma de lámina plana, estampalo e darlle todo tipo de formas, e cortalo, fresalo e afialo conforme a especificacións precisas. Ademais, o seu nivel de precisión incrementouse considerablemente nos últimos anos, con empresas como Nicolás Correa, que fabrica máquinas fresas, e Fagor Arrasate, que deseña e constrúe máquinas tales como estampadoras e prensas, que aproveitaron as últimas tecnoloxías en motores e controis informatizados para lograr unha fabricación máis rápida e precisa.

Para o sector do automóbil, Fagor, que adapta todas as súas máquinas ás necesidades dos seus clientes, desenvolveu unha nova liña de prensas completamente automatizadas e sincronizadas, que operan en torno a un 50% máis rápido que os modelos anteriores. Recentemente instalaron unha destas prensas para Volkswagen en Sudáfrica. Tamén enviaron o último desenvolvemento dunha blanking line (liña de corte con prensa), que crea formas en láminas de material, un 50% máis rápida que as anteriores, a unha empresa en Carolina do Sur que fabrica compoñentes para BMW.

De feito, moitas das empresas españolas de máquina-ferramenta destacan no sector do automóbil, pois xuntan o coñecemento adquirido de maquinaria dentro do mercado nacional con toda unha tradición de fabricación para grandes empresas do sector, como Ford, Volkswagen, Renault, Mercedes, e Nissan.

O ano pasado Nicolás Correa achegou solucións de fresado para British Aerospace, que fabrica compoñentes para a aviación militar. Pola súa banda, Danobat, outro importante fabricante, subministra máquinas de fresado e tornos a empresas que crean compoñentes para a industria aeroespacial, turbinas eólicas e o sector ferroviario.

Se ben moitas destas empresas fabrican as súas máquinas basicamente en España, algunhas teñen oficinas e plantas no estranxeiro. Danobat abriu unha oficina en China en 2011, e Fagor ten unha instalación de produción naquel país. As empresas auxiliares do sector do automóbil como Cie automotive, Gestamp, Trimplast, e Fagor, estanse a expandir no mercado sudamericano, de rápido crecemento, particularmente en Brasil.

As empresas españolas de máquina-ferramenta teñen por costume poñer en común e coordinar os seus recursos en beneficio do sector no seu conxunto, xa sexa mediante o cofinanciamento de centros de investigación ou mediante a participación conxunta en proxectos nacionais e internacionais. Algúns destes proxectos deron como resultado, por citar uns poucos exemplos, máquinas fresas ultraprecisas, novas características 'intelixentes' para crear máquinas de maior precisión de operación máis sinxela, e melloras na sustentabilidade e aforro enerxético de máquinas e compoñentes, que minimizan o impacto sobre o medio.

As empresas españolas tamén exportan solucións para a industria da alimentación. A gastronomía española coñeceu un 'boom' de popularidade nas últimas décadas, igual que os produtos agrícolas españois, e a experiencia española en irrigación, cultivo, limpeza, separación, procesamento e empaquetamento de produtos tamén creceu.

As innovacións tecnolóxicas levaron a Metalquimia a desenvolver máquinas que recortan substancialmente os tempos para curar e secar produtos tales como o salame e o chourizo. NC Hyperbaric creou máquinas que aproveitan altos niveis de presión da auga para matar microorganismos, o que garante unha maior vida útil para os produtos alimenticios sen necesidade dun procesamento importante ou de sal e aditivos. Outras empresas do sector da alimentación comercializan máquinas sementadoras, máquinas para empaquetar que incorporan etiquetas de identificación por radiofrecuencia, e visión artificial para clasificar produtos e producir de modo máis eficiente.

(Fonte: Spain Technology)