O Programa CIEN, orientado a grandes proxectos de investigación industrial, estará dotado con 100 millóns de euros

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O Consello de Ministros aprobou a convocatoria de 2016 do Programa Estratéxico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN), dotada con 100 millóns de euros. Grazas a ela, o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) investirá en grandes proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental realizados por consorcios empresariais en colaboración con centros de investigación.

O programa CIEN, que ten o obxectivo de promover a colaboración público-privada e fomentar a investigación próxima ao mercado a medio e longo prazo, aposta por iniciativas de I+D desenvolvidas por agrupacións de empresas cunha participación relevante de organismos de investigación. Estes proxectos deben estar orientados á realización dunha investigación planificada en áreas estratéxicas de futuro e con proxección internacional.

Dende o seu lanzamento en 2014, este programa financiou 39 consorcios formados por 270 empresas que traballaron en estreita colaboración con 526 centros de investigación.

Cada consorcio participante deberá estar constituído por un mínimo de tres e un máximo de oito empresas, tendo que destinarse o 15% do presuposto total de cada proxecto a subcontratar organismos públicos e privados de investigación. Cada proxecto contará cun mínimo de 7 millóns de euros e un máximo de 20 millóns. En todos os casos, os proxectos deben estar liderados por grandes ou medianas compañías

A cobertura financeira da axuda alcanzará ata o 75% do presuposto de cada proxecto, cunha participación mínima por empresa de 350.000 euros, que descende a 260.000 euros para as pequenas e micro-empresas.

A axuda contará cun tramo reembolsable (10 anos de amortización, incluíndo dous de carencia dende a finalización do proxecto) e unha parte non reembolsable de ata o 30% do concedido. En todo caso, a subvención bruta equivalente non superará os límites establecidos na normativa comunitaria aplicable. As solicitudes para a obtención destas axudas cumpriranse a través da aplicación online de solicitude de proxectos, accesible a través da sede electrónica do CDTI.

(Fonte: Innovamás)