Portal de transparencia

Información institucional, organizativa e de planificación

Localización, contacto e horario de atención ao público

Departamento de Administración e Finanzas
Parque Tecnolóxico de Galicia - Edificio CEI
32900 San Cibrao das Viñas
 
Teléfono: 988 368100

Horario de atención ao público

De 9.00 a 15.00 horas de luns a venres

Información de relevancia xurídica

Información en materia de persoal

Información patrimonial: bens de interese

Información en materia de contratación pública

Información sobre convenios