Preincubadora

A preincubadora (PIUVI-Tecnópole) de empresas de base tecnolóxica nace da alianza entre Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) e a Universidade de Vigo e concíbese como é un espazo destinado ao emprendemento e ao desenvolvemento de iniciativas de base científico-tecnolóxica por parte da comunidade universitaria da Universidade de Vigo no campus de Ourense.
 
Baseándose neste convenio realízanse convocatorias anuais nas que os proxectos con mellores perspectivas de viabilidade poderán utilizar durante un máximo dun ano un espazo de traballo totalmente equipado no que Tecnópole financia o 100% do canon de uso das infraestruturas nas súas instalacións, o uso da wifi, o consumo de electricidade e o acceso a servizos comúns. Os gañadores ademais pódense beneficiar de actividades de formación e asesoramento gratuítos ofertados pola Cámara de Comercio e Industria de Ourense e pola Confederación de Empresarios de Ourense, de maneira que se lles proporciona un programa de desenvolvemento de habilidades e ferramentas útiles para conseguir o éxito no seu proxecto empresarial.
 
A preincubadora está dirixida a proxectos individuais ou de grupo que necesariamente deberán estar titulados na Universidade de Vigo ou matriculados en estudos de primeiro, segundo ou terceiro ciclo, grao ou máster.
 
Os detalles específicos poderanse consultar nas convocatorias anuais publicadas nesta propia web.