Proxecto QUIRAV

Información de interese

  • Programa de financiamento: INNTERCONECTA Galicia 2013
  • Data inicio: Abril 2013
  • Data fin: Diciembre 2014
  • Coordinador: Bahía Software
  • Socios: everis, Bahía Software, Plexus, Egatel e Tecnópole

"Quirófano Avanzado" (ITC-20133071)

 
O proxecto QUIRAV persegue como resultado a obtención dun sistema innovador cuxo obxectivo final é poñer a tecnoloxía ao servizo do persoal de quirófano para dotar aos centros hospitalarios, as administracións públicas sanitarias, xestores, públicos e privados, e profesionais dun Sistema de Quirófano Avanzado que contribúe á mellora nas condicións de seguridade, eficiencia e calidade da actividade cirúrxica.
 
Debido ao seu equipamento e distribución, a súa accesibilidade e o seu rol de instalación destinada á investigación en tecnoloxías médicas, TECMEVA o quirófano experimental co que conta Tecnópole, convértese nun escenario ideal e accesible para a validación de novos sistemas de xestión de quirófanos avanzados que se desenvolvan a través do proxecto QUIRAV.
 
En resumo, Tecnópole pon a disposición do proxecto as súas instalacións e o seu persoal técnico para a participación nas seguintes actuacións:
  • Apoio ao deseño e proba do hardware/software dos equipos electrónicos que forman o piloto.
  • Recompilación de preferencias e avaliación da experiencia de usuario, a través da opinión e experiencia de persoal cirurxián e auxiliar.
  • Validación da ferramenta global desenvolvida no quirófano experimental TECMEVA.

Participantes:

Entidades subcontratadas:

 
 
Proxecto cofinanciado por FONDO TECNOLÓGICO e CDTI: