Proyecto de Ampliación

A realización do proxecto de ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia persegue un obxectivo inmediato de incremento da superficie dispoñible para a instalación de empresas de carácter tecnolóxico, xa que a dispoñibilidade no ámbito inicial do Parque se limita a varias parcelas de pequeno tamaño que non permitirían a instalación de novos proxectos empresariais de envergadura.
 
Ademais deste obxectivo inmediato, a execución do proxecto de ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia, contribuirá a alcanzar obxectivos de carácter máis estratéxico, que permitirán mellorar a posición competitiva da economía galega, e en particular da ourensá.
 
Cando todo o proxecto de ampliación estea finalizado suporá pasar da superficie inicial de 55 hectáreas a preto do dobre, concretamente 98 hectáreas.

Situación actual

 
O proxecto de ampliación do Parque Tecnolóxico de Galicia comezou a ser unha realidade no ano 2009 coa adquisición dos primeiros terreos.
 
Na actualidade cóntase co 100% da superficie planificada para a ampliación, realizáronse as obras de mellora do sistema hidráulico e concluíuse a primeira fase de urbanización.
 
A primeira fase da obra de urbanización foi adxudicada en maio de 2012 e finalizouse en xaneiro de 2013, o que implicou urbanizar unha superficie total de algo máis de 80.000 m2 dando como resultado 5 parcelas que suman un total de 37.318 m2.
 
As actuacións realizadas para levar a cabo este proxecto contaron co financiamento da e da Xunta de Galicia e do Ministerio de Industria, Energía y Turismo con cargo a programas de axudas á reindustrialización.
 
 
 
 
Actuación cofinanciada por: